SAL7390, Akte: V°283.3-R°284.1 (479 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°283.3-R°284.1  
Act
Datum: 1497-01-31

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
Allen den genen dat daneel vand(er) distelen die/
voirmaels getrout heeft gehadt tot zijnd(er) wettig(er)/
huysvr(ouwe) berbelen wijle(n) vand(er) eycken salig(er) gedachten/
in p(rese)ntia heeft geco(n)st(itueert) (et)c(etera) ja(n)ne vand(er) eycken brued(er)/
der voirs(creven) wijle(n) berbelen woenen(de) te mechelen om/
inden name van hem en(de) van zijne(n) wegen te mane(n)/
teysschen optebue(re)n en(de) tontfa(n)gen alle alsulk(er) acht(er)stellen/
en(de) gevallen(en) rinten als hem als man en(de) mo(m)boir der/
/ selv(er) wijlen berbelen voe(r) hue(r) aflivich(eit) gevallen ende/
ombetaelt uutstaen aende stad van harlem van dien/
acht rinsgulden(en) lijfpen(sien) die de voirs(creven) wijlen berbele zijn/
huysvr(ouw) in hue(re)r levend(er) tijt jairl(ijcx) hadde en(de) heffen(de) was/
tot hue(re)n live ende ten live marie(n) hue(re)r docht(er) opde voirs(creven)/
stad van harlem ende ofts noot zij de selve acht(er)stelle(n)/
en(de) gevallen(en) rinten voirs(creven) ombet(aelt) uutstaen(de) met rechte/
texeque(re)n ende te vervolgen Componen(tes) quitan(ciam) dan(di) in/
mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo eid(em)q(ui)d(em)/
calculu(m) r(ati)o(n)em et reliqua ip(s)e joh(ann)es vand(er) eycken sibi/
face(re) p(ro)misit ad eius mo(nitionem) cor(am) borch baets januarii ulti(m)a
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt