SAL7390, Akte: V°293.2-R°294.1 (491 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°293.2-R°294.1  
Act
Datum: 1497-02-06

Transcriptie

2019-01-08 door Karel Embrechts
Item alijt jans wed(uw)[e] pet(er)s wijlen vand(en) broeke/
pet(er) vand(en) broeke geheete(n) jans hue(r) sone en(de) marie/
jans zijn moeye woenen(de) te streke ond(er) s(in)[te] peters/
vissenake in p(rese)ntia hebbe(n) genomen en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen meeste(re)n gheerde van baussele sijn/
/ moelen te streke inde selve p(ro)chie gelegen metten/
toebehoirten Te houden te hebben ende te gebruycken/
van ts(in)[t] jansmesse naistc(omende) eene(n) t(er)mijn van drie/
jae(re)n lanc due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volg(ende)/
elcx jairs d(aer)enbynne(n) te weten(e) dierste jair om/
ende voe(r) twintich mudden corens thiensch sulcx/
grains als de moelen wynnen sal dander jaer/
om ende voe(r) xxi gelike mudden ende tderde jair/
om ende voe(r) xxiii gelijck mudden jairlijcx tot/
vier t(er)mijne(n) te betalen te weten(e) dierste vie(re)ndeel te/
bamisse dander te kersmesse tderde te halfm(er)te/
en(de) tvierde vie(re)ndeel te s(in)[t] jans(mis)s[e] te bet(alen) ende te/
winge int hoff des voirs(creven) meest(er) gheerts oft te/
thienen dairt meeste(re)n gheerde best gelieven/
sal te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) es vorw(er)de dat/
de pechteneers de moelen sculdich sullen zijn alsoe/
te verwaer(re)n alse dat die bij op wate(r) oft and(er)ssins/
niet bescadicht en wordde ende dat zij oic houden/
sullen spillen ende ca(m)men op hue(re)n last dies saelt/
meest(er) gheert hen gaende leve(re)n ende zij sullent/
ten uuytgaen(e) van hue(re)n t(er)mijne alsoe laten moeten/
It(em) es vorw(er)de dat de pechteneers de huysinghen/
onderhouden sullen en(de) laten ten uutgaen(e) vand(en) t(er)mijne/
alsoe loffelijc ger(e)p(ar)eert als meest(er) gheert hen die/
leve(re)n sal vand(er) und(er)ster rijckelen ned(er)weerts It(em)/
doeft dat opt goet wast sullen meest(er) gheert/
en(de) de pechtene(re)n half ende half deylen en(de) de/
pechteneers moten dat t(er) eerden doen en(de) meest(er)s/
gheerts hell(icht) leve(re)n op hue(re)n cost tot wynghe It(em)/
voirts hebbe(n) de voirs(creven) pechteners genomen de/
voirs(creven) moelen en(de) goede van nu tot s(in)[t] janss/
misse naistcomende om acht halste(re)n corens/
lovens pag(abilis) s(in)[t] jans(mis)s[e] naistc(omende) te betalen(e) ende/
te wynge te leve(re)n t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) h(er)meys borch/
febr(uarii) vi[ta]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt