SAL7390, Akte: V°294.2 (492 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°294.2  
Act
Datum: 1497-02-06

Transcriptie

2019-01-10 door Karel Embrechts
Allen den genen dat gherit ende jan swev(er)s sone(n)/
wijlen gheerts mathijs ende beatrix vand(en) cousgate/
d(i)c(t)a beatrice cu(m) tuto(r)e kynde(re)n wijle(n) machtels swev(er)s/
zust(er) als zij leefde der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) arnt/
van nederhem en(de) ka(tlij)[ne] vand(en) cousgate zijn huysvr(ouwe)/
sust(er) der voirs(creven) mathijs en(de) beatrix inden name van/
hen selven ende oic inden name en(de) als mo(m)boe(re)n/
gheerts ende lijsbetthe(n) vanden cousgate brued(er) en(de)/
zuster der selver mathijs beatricen ende katlijnen/
henr(icke) swev(er)s sone wijlen henr(ix) oic brued(er) als/
hij leefde der voirs(creven) gheerts jans en(de) machteld(e)/
swev(er)s ende jan de welde als man en(de) momboir/
m(ar)grieten swev(er)s zijnd(er) huysvr(ouwe) zust(er) des voirs(creven)/
henr(ix) ende de voirs(creven) jan swev(er)s als mo(m)boir/
gheerts en(de) lijsbetthe(n) swev(er)s onder hue(r) daige zijnde/
oic kinde(re)n des voirs(creven) wijlen henr(ix) swev(er)s en(de) brued(er)/
en(de) sust(er) des voirs(creven) he(n)r(ix) en(de) m(ar)gr(iete) swev(er)s in/
p(rese)ntia hebben geconst(itueert) (et)c(etera) elc deen d(en) ande(re)n bring(er)/
sbriefs Alle hue(r) saken questien en(de) gescille(n) die/
zij alsnu tsamen oft besund(er)t uutstaen(de) hebben(e)/
oft naemaels sullen moegen hebben voir alle gerichte(n)/
geestel(ijc) en(de) werlijc tegen wien dat zij alle huere/
jairgulden schuld(en) chijsen rinte(n) pachten opcomi(n)gen/
en(de) v(er)vallen (et)c(etera) te verwae(re)n te mane(n) teyssche(n) (et)c(etera) in/
mel(iori) for(ma) et q(uam) q(ua)l(i)t(er) (con)stituen(di) pot(estate) (con)stitue(re) alios ex p(ar)te ip(s)or(um) /
o(mn)i(u)m p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) borch vynck febr(uarii)/
vi[ta]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt