SAL7390, Akte: V°309.2-R°310.1 (512 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°309.2-R°310.1  
Act
Datum: 1497-02-14

Transcriptie

2019-01-11 door Karel Embrechts
Item katlijne van schoene(n)berge beghijne inden/
grooten beghijnhove te loeven(en) in p(rese)ntia heeft/
gekint ende gelijdt dat van alsulcken drie rinsg(ulden)/
twee stuv(er)s ende vier miten erff(elijc) als huer opten/
xiii[te(n)] dach van april a(n)no xciiii ae(n)gedeylt zijn/
bij hue(re)n medepleg(er)s uute(n) seven r(ins)g(ulden) i(½) stuv(er)s/
en(de) acht mite(n) erff(elijc) staen(de) op tgeheel huys metten/
toebehoirten wijlen toebehoiren(de) thielma(n)ne wijlen/
van schoene(n)berge en(de) marie(n) van greteken zijnd(er)/
huysvr(ouwe) geheeten den eencoren gelegen inde dorp/
strate tusschen de goede jans v(er)aliten t(er) eenre/
en(de) jans van halmale zadelmakers op dand(er) zijde/
huer niet meer en compete(re)n noch toe en behoe(re)n/
dan xxxii st(uvers) en(de) vier miten erffelijc en(de) dat dand(er)/
dertich stuv(er)s erffel(ijc) van dien bij erreur huer te/
vele ind(er) selv(er) deylingen op de selve goede toege/
vueght zijn ende heeft mits dien vand(en) selven/
ande(re)n dertich stuv(er)s erff(elijc) huer te vele toegevueght/
gelijc voe(r) tot behoeff henr(ix) beghints en(de) zijnd(er)/
/ nacomeli(n)gen dien de selve goede geheeten den eencore(n)/
metten toebehoirten voe(r) scepen(en) alsdoen aengedeilt/
wae(re)n ger(e)nu(n)cieert geworpen ende vertegen prout/
cor(am) tymple ut(er)hell(icht) febr(uarii) xiiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt