SAL7390, Act: V°310.3-R°311.1 (518 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°310.3-R°311.1  
Act
Date: 1497-02-14

Transcription

2019-01-14 by Karel Embrechts
Want pauwel ramp(ar)t als p(ro)cur(eur) zijnd(er) moed(er)/
wed(uw)en yweyns wijlen ramp(ar)t geleydt zijnde nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve jacops van langele/
soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van/
des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van zichen(en) oft/
zijne(n) stadhoude(r) te miskem alle de selve goede behoir(lijc)/
heeft doen leve(re)n ende den selve(n) jacoppe dach van/
rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft hij hem/
d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op heden/
als ten daige van rechte d(aer)toe dienen(de) niet gec(om)p(ar)eert/
es noch p(ro)cur(eur) van zijne(n)t wegen ende gerard(e) de/
/ als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) wed(uw)[en] comp(ar)e(re)nde ende trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van lov(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken/
heeft bij resc(ri)pte machiels van zurple stadthoude(r)/
smeyers van zichen(en) inden dorpe tot miskem tvoirs(creven)/
exploit behoirl(ijc) gesciet te zijne gewesen hebben/
met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den op staene/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleydd(en)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno febr(uarii)/
xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt