SAL7390, Act: V°316.3-R°317.1 (527 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°316.3-R°317.1  
Act
Date: 1497-02-20

Transcription

2019-01-13 by Karel Embrechts
Item henr(ic) le seilhie geheeten de vleeschouwe(re) jan/
le mouliner en(de) renar le sculier alle drie woenen(de) te/
wave(r) hebben geloeft indivisim lamb(er)to duffay den/
jongen afteleggen(e) en(de) te lossen(e) met vollen pachte drie/
en(de) viertich stuv(er)s erffel(ijc) oft d(aer)omtrint voe(r) hue(r) p(ar)t van/
dien zesse rinsg(ulden) erffel(ijc) a(n)no lxxxviii iii[a] decembr(is)/
bij he(re)n claese zande met scepen(en) br(ieven) v(er)cregen en(de) gecocht/
nae uutwijsen(e) der selver br(ieven) tusschen dit en(de) iii dec(embris)/
naistc(omende) De(n) selven lamb(er)de boven des(er) nochta(n)s bliven(de)/
op zijn recht van zijne(n) scepen(en) br(ieven) en(de) beleyde vand(er)/
selv(er) rinten alsoe wel op dande(r) p(er)soene(n) ind(en) selven/
br(ieven) begrepen als opde voirg(enoemde) p(er)soene(n) ond(er) tvoirs(creven)/
/ beleyt begrepen om metten eenen oft metten ande(re)n/
dwelc hem van beiden best gelieven sal te v(er)halen/
behalven altijt met eend(er) voldoeni(n)gen te gestaen et/
q(uo)lib(et) p(ro)misit aliu(m) de sua p(ar)te et porcione indempne(m)/
(con)s(er)va(r)e cor(am) borch ut(er)hellicht februarii xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt