SAL7390, Act: V°327.3-R°328.1 (546 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°327.3-R°328.1  
Act
Date: 1497-03-03

Transcription

2019-01-16 by Karel Embrechts
Item sacre herdial sone wijlen claes woenen(de) te/
fa inde p(ro)chie van court s(ain)[t] estiene heeft geloeft/
janne goessens tot behoeff van hem ende steven zijne(n)/
medepleg(er) ende ande(re)n int(er)est d(aer) toe hebben(de) te bet(alen)/
ende te loeven(en) te leve(re)n sesthien rinsgulden(en) te xx/
stuv(er)s tstuck de vier rinsgulden(en) d(aer)aff bynne(n) xiiii/
nachte(n) naistc(omende) de vi rinsg(ulden) ts(in)[te] m(er)tensmesse/
naistcomende ende dande(r) vi rinsgulden(en) vanden/
selve(n) s(in)[te] m(er)tensmesse alsdan over een jair v(er)volgen(de)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende dit telken t(er)mijne opd(en) banduyn/
vand(en) derden pe(n)ni(n)ge ende dit voe(r) alsulken acht(er)/
stellige en(de) v(er)loepen(e) pachten van twee rinsgulden(en)/
lijfpen(sien) als de selve jan als mo(m)boir zijns wijfs/
en(de) steven smisman jairlijcx hebben ende heffen(de)/
zijn op clase wijlen steekeldoren ende ande(r) nae/
/ uutwijsen(en) der br(ieven) d(aer) aff zijnde ende oic voe(r) de/
costen van rechte d(aer)om geleden behoudel(ijc) h(ier)en/
boven hue(r) actie vanden beleyde die zij op de/
goede desselfs sacre hebben moegen in state om tot/
betalingen van desen te moegen comen Heeft voirts/
geloeft de selve sacre de selve goede niet te depostue(re)n/
oft laten desportue(re)n dan om de voirs(creven) scult mede/
te betalen cor(am) tymple baets m(ar)tii tercia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
, in de marge
LanguageLatinum

Transcription

2019-01-16 by Karel Embrechts
Latinum
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt