SAL7390, Act: V°329.2 (549 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°329.2  
Act
Date: 1497-03-06

Transcription

2019-01-16 by Karel Embrechts
Allen den genen dat roelof roelofs in p(rese)ntia/
heeft gestelt ende geordinert janne clouwe(n)s sone/
wijlen henr(ix) woenen(de) te wynge te zijne zijn meye(r)/
van zijne(n) hove en(de) heerlijch(eit) van winge en(de) meldert/
met den toebehoirten om de officie vand(er) selv(er)/
meyerie(n) met des d(aer)aen cleeft wel en(de) getrouwel(ijc)/
te exerce(re)n en(de) te bedienen de laten vanden selven/
hove te manen en(de) al d(aer)inne voird(er) te doene/
des d(aer)toe behoirt en(de) van noode es oft wesen sal/
ende voirts geconst(itueert) gesedt volc(omen) macht p(ro)cu(r)atie/
en(de) aucto(r)iteyt gegeven den selven janne clouwens/
geldolve huldeg(er)ts janne huldeg(er)ts zijne(n) sone liebr(echte)/
vanden kerchove henr(icke) van raveschote willem(me)/
van leefdale ende jacoppe wittema(n)s aut alle/
sijn saken questien ende gescillen (et)c(etera) alle zijn jairguld(en)/
sculden chijsen rinte(n) pachten (et)c(etera) te verwae(re) te mane(n)/
teysschen optebue(re)n en(de) tonfangen (et)c(etera) in mel(iori) for(ma)/
promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buets(ele) baets/
m(ar)tii sexta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt