SAL7390, Act: V°341.1 (562 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°341.1  
Act
, eerste 8 lijn in latijn
Date: 1497-03-13

Transcription

2019-01-20 by Karel Embrechts
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
jacobu(m) de moerssele ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)d(itaria) danieliis cuelens ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra/
lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in mans(ionibus)/
domibus curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis/
censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis pro/
c(er)t(is) recog(nicionibus) et p(ro)missionib(us) conscriptis in l(itte)ris/
scabinoru(m) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequitur in hec/
verba Item daneel cuelens sone wijlen jans/
in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint genomen te/
hebben van jacoppe van moerssele sone wijlen/
jans van moerssele tgoet ter deect gelegen/
inde p(ro)chie van ov(er)ijssche groot zijnde lv boend(er)/
wynnents lants oft d(aer)omtr(ent) die jan goetselle/
voirmails als wynne ende d(aer) nae de voirs(creven)/
daneel die tot noch toe gehouden hebben ende/
de selve daneel die noch houden(de) is ende gelijc/
dat alle de selve goede den voirs(creven) daneele/
ald(aer) genoech bewijst zijn metten wynhuyse(n) schue(re)n/
en(de) stallen totten selven wynhuys(en) behoiren(de) It(em) noch/
tdach(mael) lants dwelc wijle(n) de voirs(creven) jan van moerssele/
voirmaels v(er)cregen heeft tegen willemm(e) ruele(n)s geleg(en)/
int bloc vand(er) joeskenshagen Te houden te hebben/
te wynne(n) te besitten en(de) te gebruycken van halfmeye/
a(n)no xcvi[tich] naist(comende) eene(n) t(er)mijn van van sesse jae(re)n lanc/
v(er)volgen(de) et (si)[c] ulte(r)i[(us)] p(ro)ut h(abetu)r ja(nua)[rii] xxvi li(br)[o] xcv et h(ab)uit/
q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) buets(ele) baets m(ar)tii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt