SAL7390, Act: V°344.2-R°345.1 (572 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°344.2-R°345.1  
Act
Date: 1497-03-16

Transcription

2019-01-22 by Karel Embrechts
Acht(er)volgen(de) desen es come(n) de vors(creven) p(ro)cur(eur) des vors(creven) pet(er)s/
met hee(re)n janne metten gelde p(rie)ste(r) en(de) dat naed(er)/
noenen seggen(de) om te voldoen(e) den daige en(de) appoi(n)teme(n)/
te vors(creven) hij ald(aer) exhibeerde een notule genoteert bij wijle(n)/
hee(re)n en(de) meeste(re)n joese bouchout canonck van s(in)[te] pet(er)s als/
hij leefde en(de) notar(is) de welke hij beg(er)de gelesen te hebben(e)/
alsoe oick tselve gebuerde seggen(de) want die niet geminuteert/
en was en(de) hij sijn diligen(cien) gedaen hadde dat hij d(aer)mede/
gestaen soude en(de) tijts genoech come(n) om deselve notule oft/
grossatie in dien te exhibe(re)n en(de) ond(er) wet te bringe(n) tussche(n)/
nu en(de) den vors(creven) goensdaighe nae beloken(en) paessche(n) naist(comende)/
D(aer)op de vors(creven) wed(er)p(ar)tie seyt dat zij dinhout vand(er) vors(creven)/
/ huwel(ijcker) vorw(er)den leyt int onthoudt vand(en) hee(re)n en(de) dat he(m) die/
in sijne vornemen(en) als hij hoepte niet lettende en was noch de(n)/
vors(creven) pete(re)n te scaden en quam ind(er) maten hij geallig(er)t mocht/
hebben versueken(de) alnoch soe v(er)re hij niet en voldede na/
volgen(de) den appoi(ntemen)[te] dat hij versteken soude wesen D(aer)op/
de vors(creven) p(ro)cur(eur) des vors(creven) pet(er)s hoepte genoech gedaen te/
hebben(e) te hebben(e) p(er)siste(re)nde alsoe in sijnen voir vornemen(en)/
Es geappointeert en(de) uutgesproken dat pet(er) en(de) [oft] sijn p(ro)cur(eur)/
exhibe(re)nde alnoch ten goensd(aighe) vors(creven) dinstrume(n)t in forma/
vand(er) vors(creven) notule(n) dat hij d(aer)mede gestaen sal om in/
des(er) den dach vors(creven) genoech te zijne in cons(ili)[o] opidi/
eod(em) die
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt