SAL7390, Act: V°346.3 (574 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°346.3  
Act
Date: 1497-03-16

Transcription

 by 
Vanden drie behorl(ijcke) rastamente die marie sarts gedaen/
heeft op seke(r) pe(n)ni(n)gen toebehoiren(de) bellen de houwe(re) wesen(de)/
in handen giel(is) crol en(de) coenen de witte als geswoirne(n)/
vand(en) droescheerd(er)[s] ambacht gelijck zij vand(en) rastame(n)t(en)/
heeft doen blijcken bij vorgaen(de) vo(n)niss(en) van scep(enen) met le(m)me(n)s/
vorste(r) en(de) deselve marie inde banc vor meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) hare scult bij eede geverificeert heeft navolgen(de)/
d(er) selv(er) scepen(en) vo(n)niss(en) gedragen(de) vier rijd(er)s te xxvi stuv(er)s/
van v(er)loepen(en) rinten sond(er) de costen ind(er) saken geloope(n)/
Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers/
gewijst met vo(n)niss(en) dat deselve marie aende vors(creven)/
gerasteerde d(enieren) hare scult v(er)halen sal behalven oft/
dair yet ov(er)t dat zijt wed(er)kee(re)n sal en(de) oft hare/
gebrect dat zij vorts varen sal met rechte in sca(m)pno/
xvi m(ar)tii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt