SAL7390, Act: V°352.2 (580 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°352.2  
Act
Date: 1497-03-21

Transcription

2019-01-22 by Karel Embrechts
Item der voirs(creven) grieten stuerbout met consente en(de)/
ten bijsijne als voe(r) zijn bleven ende gevallen bij/
lotingen d(aer)om getogen in hue(r) deylinge de goede erf/
pachten ende erfrinten nae bescreven Ierst een stuc/
lants gelegen te thieldonck geheeten d(er) straten/
block sub iu(r)e p(ri)us It(em) seven mol(evaten) rogs erfpachts/
opde ca(m)me geheeten de smisse gelegen te tieldonck/
aenden mechelsche(n) wech Item een mudde rogs/
erfp(achts) aen en(de) op seke(r) goede toebehoiren(de) den erfg(enamen)/
giel(is) wijlen dams gelegen te wackersele vand(en)/
drie mudden rogs erf(pachts) d(aer) aff dande(r) twee mudde(n)/
den voirs(creven) giel(ise) van cav(er)chon en(de) jacoppe de pri(n)ce/
toebehoiren(de) zijn It(em) twee gulden(en) rijd(er)s erffel(ijc)/
aen henr(icke) alarts ende zijne(n) medeborgen It(em) xxxiii/
stuv(er)s erffel(ijc) aen ende op een huys gelegen inde/
borchstrate tegen de borchscole ov(er) toebeh(oirende) janne/
vand(er) falisen scoemake(r) It(em) eene(n) pet(er) erffel(ijc) aen/
ende op een huys gelegen inde hoelstrate tegen/
den calst(er)putte ov(er) toebeh(oirende) janne vanden dale/
It(em) thien stuv(er)s erff(elijc) aen ende op seke(r) goede geleyns/
vanden feyte gelegen buyten der borchporten It(em)/
noch negen stuv(er)s uute(n) voirs(creven) twee pet(er)s erff(elijc) uts(upra)/
It(em) noch twee pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck erffel(ijc)/
uten voirs(creven) vi cronen erffel(ijc) opde stadt uts(supra) It(em)/
noch twee rinsg(ulden) ix st(uvers) en(de) xii mit(en) erff(elijc) uten/
voirs(creven) negen(en) rinsgulden(en) xvi stuv(er)s ende/
twee placken erffelijck op de voirs(creven) stadt/
van loeven(en) utsup(ra) hanc quoq(ue) et sat(is) p(ro)ut/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt