SAL7390, Act: V°364.2 (592 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°364.2  
Act
Date: 1497-04-03

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item willem scelkens sone wijlen henricx ende/
verone smeets zijn huysvr(ouwe) woenen(de) nu t(er)tijt te/
seven to(m)men in p(rese)ntia hebben genomen tege(n) janne/
blanckart als heyligeest meest(er) van s(in)[t] jacops ende/
he(re)n giel(ise) van cortbeke prieste(r) als clerck desselfs/
heyligeests een stuck wynnets lants houden(de) drie/
dach(mael) lants oft d(aer)omtrint soet gelegen is inde/
p(ro)chie van erps opt cleyn hoegelingevelt tussche(n)/
de goede wijlen arnts van proteghe(m) nu tussche(n)/
de goede [vacat] ende des cloest(er)s/
van gruene(n)dale goede t(er) ande(r) comen(de) mette(n) eene(n)/
ynde aende goede jans wijlen geldens Te houden/
te hebben van halfmerte lestleden eene(n) t(er)mijn/
van negen jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er)/
sonder middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynnen/
om ende voe(r) ond(er)half mudde rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no/
et pe(n)na mens(ur)[e] lovan(iensis) jairlijcx s(in)[t] andries(mis)s[e] apostels/
te betalen(e) ende te loeven(en) opden spyker des voirs(creven)/
heyligheests te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met (con)d(icien) dat/
de wynnen tvoirs(creven) lant wel ende loffel(ijc) wynne(n)/
werven mesten ende mergelen sulle(n) gelijc rege/
noeten boven ende beneden ende dat laten stortte/
o(m)megedaen gelijc zij dat aenveert hebben It(em)/
bynnen den drie leste jae(re)n vanden termijne/
en sullen de selve wynnen dit lant oick niet/
moegen hoirvruchten Ende alle dese vorweerd(en)/
(et)c(etera) cor(am) buets(ele) vynck aprilis t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt