SAL7390, Act: V°365.4-R°366.1 (594 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°365.4-R°366.1  
Act
Date: 1497-04-03

Transcription

2019-01-26 by Karel Embrechts
Item joha(n)ne leyns weduwe gevarts wijle(n)/
bruyne in p(rese)ntia heeft getra(n)sporteert en(de) ov(er)gegeven/
/ ende mits des(er) transporteert ende ov(er)gheeft henr(icke)/
de bruyne sone natuerl(ijc) des voirs(creven) gevarts alsulk(er)/
gevallen(en) rinten gedragen(de) xxiii rinsg(ulden) oft omtr(ent)/
alse den voirs(creven) gevarde gevallen zijn in zijne(n) leven(en)/
aen en(de) op de stadt van diest van seke(re)n lijfpen(sien) die/
hij hadde opde selve stadt loepen(de) tsjairs omtrint/
xxii rinsgul(den) staen(de) ten live van seke(re)n kynde(re)n he(n)r(ix)/
de bruyne nae inhouden(en) der bescheyde d(aer)af wesen(de)/
sond(er) hue(r) d(aer)inne e(n)nich recht te behouden Geven(de)/
den selven volcomen macht p(ro)cu(r)atie ende aucto(r)it(eit)/
de voirs(creven) gevallen(en) rinte(n) te mane(n) teyssche(n) opte/
bue(re)n ende tontfangen ende ofts noot zij meet rechte/
texeque(re)n ende te vervolgen [quitan(ciam) dan(di)] cete(r)aq(ue) promitt(ens)/
rat(um) cor(am) h(er)meys buetsele aprilis iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt