SAL7390, Act: V°369.3-R°370.1 (600 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°369.3-R°370.1  
Act
Date: 1497-04-05

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Op de questie geport voe(r) den raide vand(er) stadt/
tusschen nychas(e) de puts port(er) van loeven(en) die/
met div(er)s(en) des(er) stadt br(ieven) hadde doen bescreven/
den meye(r) vand(er) hulpen costel(oes) ontslach en(de) restitutie/
van twee sijne(n) coeyen en(de) eene(n) cope(re)n pot die hij/
/ oft zijn stadthoude(r) hem afgepant hadde ten v(er)sueke/
vanden gemeyne(n) dorpe van lelloe voe(r) actie(n) p(er)soneele/
D(aer) uut(er)lijc doffic(ie)r comp(ar)e(re)nde voe(r) den raide va(n)d(er)/
stadt hem in dien excuse(re)nde seyde dat tgene/
des d(aer)aff was gesciet was gedaen voir negen st(uvers)/
van m(ijn) gened(ichs) he(re)n beden en(de) i(½) stuv(er) van costen welke/
ix stuv(er)s hij sculdich was bleven en(de) geloeft hadde/
te betale(n) tot seke(re)n t(er)mijne eer hij nu lestw(er)f d(aer)voe(r)/
gepant oft geexecuteert was gelijc de selve port(er)/
dat genoech bekinde Es geappointeert bij ond(er)wijse/
vand(en) offic(ie)r dat de poirt(er) de voirs(creven) x(½) st(uvers) bet(alen)/
soude ende zijn beesten ende goede souden hem/
volgen en(de) ger(e)stitueert wordden ende vand(en) coste(n)/
h(ier)o(m)me gedaen en(de) bijden meye(r) geleden nam ane de/
offic(ie)r t(er) beden vand(er) stadt den poirt(er) guetlijc ende/
gracelijc te hante(re)n in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) zande burg(imagistro)/
borch ijssche et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] aprilis qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt