SAL7390, Act: V°373.2-R°374.1 (606 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°373.2-R°374.1  
Act
Date: 1497-04-06

Transcription

2019-05-01 by Karel Embrechts
Item claes scrybaen die hem voirmaels met/
scepen(en) brieven van loeven(en) v(er)oblig(er)t heeft met/
/ meeste(re)n janne lobbe jouffr(ouwe) dorotheen zijnd(er) huysvr(ouwe)/
janne diericx ende laureyse van wynge aen jacoppe/
van ravesvoirt in ii(½) rijd(er)s erffelijck d(aer) aff cornel(is)/
geheeten nuelen valgart dactie en(de) transpoirt heeft/
oic met scepen(en) brieven van loeven(en) d(aer) aen gea(n)neexteert/
zijnde ende welke claes om den selven nuelen zijn/
betalinge en(de) bewijssenisse der selv(er) erfrinten te scutten/
en(de) voir te gaene geimpetreert heeft een ma(n)dame(n)t/
van ons(en) gened(ichen) hee(r) van respijte heeft tselve/
ma(n)dament ger(e)nu(n)cieert en(de) afgegaen op die vuege/
dat machiel van mullen als p(ro)cur(eur) desselfs nuele(n)s/
den selven claese geconsenteert heeft ende dach/
gegeven een halff jair naistc(omende) sond(er) uuyt saken/
vanden selven scepen(en) br(ieven) opden selven claese voe(r)/
de betalinge oft v(er)ond(er)pandinge der selver erfrinten/
te v(er)volgen Ende des heeft de selve claes alnoch/
geloeft den selven machiele tot behoef als voe(r)/
hem met des(en) voirs(creven) ma(n)deme(n)te noch oic met/
gheenen ande(re)n ma(n)dame(n)ten die hij naemaels/
impetre(re)n mochte tselve halff jair naistcomende/
overleden zijnde tegen de betalinge vand(en) gevallen(en)/
rinten oft bewijssenisse der erfrinten voirs(creven) egheenss(ins)/
te behulpen ende d(aer) aff hij alsnu ger(e)nu(n)cieert en(de)/
vertegen heeft cor(am) absoloens burg(imagis)[tro] aprilis septa
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt