SAL7390, Act: V°387.1-R°388.1 (630 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°387.1-R°388.1  
Act

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) tusschen janne zeg(er)s aenlegge(r) t(er) eenre ende/
reyne(re)n machiels verweerde(r) t(er) ande(re) als van zeke(r)/
quetsue(re)n die de voirs(creven) reyne(r) janne voirs(creven) gedaen en(de)/
gegeve(n) soude hebben tot libbeke soe hij te kenne(n)/
gaff opde plaetsse voe(r) de tav(er)ne aldair d(air)aff de/
voirs(creven) jan versocht dat hij hem afdoen soude den/
cyrurgijn ende oic medecijn bezund(er)t den voirs(creven)/
cyrurgijn te weten(e) meest(ere)n henr(icke) [vacat] den welken/
hij hadde mote(n) gelove(n) ende toeseggen acht rinsguld(en)/
dair voe(r) hij jan reyne(re)n alhier hadde doen hachte(n) hopen(de)/
dat hem dat gebue(re)n soude Dairtegen de voirs(creven)/
reyne(r) hem verwonde(re)nde vand(er) voirs(creven) aenspraken/
seydt dat die met vreemder manieren gebuerde/
in dien dat de voirs(creven) jan egheen bet(er)nisse mede en/
eyschste vand(en) selve(n) quetsue(re)n and(er)s dan va(n) medicijne/
ende cyrurgijne dwelc noit niet vele gesien/
en hadde geweest men en eyschste deen metten ande(re)n/
en woude nochtan niet ontkinnen hij en hadde/
hem verwe(re)ns lijfs gequest p(rese)nte(re)nde hem nae gelegenth(eit)/
der selv(er) quetsue(re)n die bevonden en(de) gedeclareert/
zijnde bij meesters als dat behoirde nade(n) lantrechte/
ende des(er) stadt rechte te bete(re)n P(ro)teste(re)nde oick/
van zijnd(er) reco(n)ventien van des de voirs(creven) jan hem/
oic gequest hadde soe hij seyde o(n)verlet te staene/
want in verweerd(er)s stat hij egheen(en) aensprake/
doen en mochte p(rese)nte(re)de voir alle vo(n)niss(en) hem/
vanden voirs(creven) zijne(n) eyssche te voldoene met/
van des de voirs(creven) jan geloeft mocht hebben/
aen zijnen cyrurgijn oft medecijn mair des met/
gelijcken cyrurgijnen ende andere hen des verstaende/
bevonden soude moege(n) wordden als dat costumelijck/
es dat zij nae gelegenth(eit) vand(er) quetsue(re)n ende/
anderss(ins) verdient soude moegen hebben hopende/
/ dairmede te gestaene in wed(er)sijde(n) replice(re)nde ende/
duplice(re)nde elc tot zijnd(er) meyni(n)gen ende effecte als/
voe(r) Es gewesen ter manissen smeyers bijden scepenen/
dat de voirs(creven) verwerde(r) metten voldoene van zijnd(er)/
p(rese)ntatien voirs(creven) gestaen sal in scampno cor(am) h(er)meys/
tymple borch ut(er) hellicht aprilis xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-06 by The Administrator