SAL7390, Act: V°405.2 (654 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°405.2  
Act
Date: 1497-04-28

Transcription

2019-02-04 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat jan piliep(ar)t in p(rese)ntia/
heeft gestelt ende geordineert gheerde leeman/
te zijne sijn meye(r) van zijnen chijshoven ende/
heerlicheiden gelegen te rillair ende dair/
omtrint om doffitie vand(er) zelv(er) meyerien/
met des dairaen cleeft wel en(de) getruwelijck/
texerce(re)n ende te bedienen de banck vanden/
selve(n) hove te besitten ende de laten te [manen ende te] eyden/
ende al dairinne voirde(r) te doene des der/
zelv(er) meyerien toebehoirt ende aencleve(n) mach/
ende voirt geconstitueert gesedt volcomen/
macht p(ro)cu(r)atie ende auc(tori)teyt gegeven den/
selven gheerde leeman alle ende yegewelke/
zijn saken questien ende geschillen die hij/
alsnu uutstaende heeft oft namaels hebben/
zal moeghen voir alle gerichten geestelijck/
ende weerlijck tegen wien dat zij alle/
zijn jairgulden sculden chijsen rinten pachten/
opcomi(n)gen ende vervallen goede beruerlijck/
ende o(n)beruerlijck hoedanich die zijn (et)c(etera)/
te verwae(re)n te manen teysschen opte bue(re)n/
ende tontfanghen (et)c(etera) in meliori forma/
promittens ratu(m) salvo iusto calculo/
cor(am) hermeys baets aprilis xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt