SAL7390, Act: V°426.1 (685 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°426.1  
Act
Date: 1497-05-18

Transcription

2019-02-19 by Karel Embrechts
Want ph(ilip)s de bucq geleydt zijnde nae des(er) stadt recht uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) voe(r) zijn wettich gebreck van dien tot alle(n)/
den goede(n) have en(de) erve wery wijle(n) del thour paschin du martin/
ende godfroit delami(n)ne soe wair die gelege(n) zijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) bailiu van ha(n)nuyt oft zijne(n) stadh(ouder) alle/
de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende den erfgename(n) vande(n)/
voirs(creven) p(er)soene(n) dach van rechte te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) oft zij hen dair tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n/
doen bescheyden Aldair zij niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
nyema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven) ph(ilips)e compare(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) soe hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij/
resc(ri)pte jans de dompm(ar)tin bailius va(n) ha(n)nuyt tvoirs(creven) exploit/
ende dachbescheydinghe behoirlijck geschiet te zijne ge wijst/
met vo(n)nisse wair de wed(er)partie vanden voirs(creven) geleidden/
niet en compareert voe(r) den opstaene smeyers ende/
der scepen(en) datme(n) den voirs(creven) ph(ilips)e du bucq houde(n) soude/
inde macht van zijnen voirs(creven) beleyde scepen(en) brieven/
ende leveringhen alzoe verre alst noch voe(r) scepen(en)/
comen is in scampno maii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt