SAL7390, Act: V°427.1 (687 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°427.1  
Act
Date: 1497-05-19

Transcription

2019-02-19 by Karel Embrechts
Item willem lepele(re) sone wijle(n) willems ende laur(eis) come(r)arnts/
geheete(n) speechout beyde woenen(de) te nethen(en) in p(rese)ncia hebben gekint/
ind(ivisim) gerecht te hebben(e) m(a)g(ist)e(r) janne van hosdain hee(r) van bonler die/
tselve alsoe bekint heeft v(er)cocht te hebben(e) twee hondert en(de)/
thien eycken die beste ende scoenste die hen believe(n) sullen/
uuyt te nemen(e) staen(de) opde bossche(n) van bonler de(n) selve(n) van hosdain/
ald(aer) toebehoiren(de) om en(de) voe(r) hondert en(de) viertich r(ins)g(ulden) te xx/
stuv(er)s tstuck te betalen(e) de dertich r(ins)g(ulden) d(aer)af ts(in)[t] jansmisse/
naistcomen(de) xl r(ins)g(ulden) te bamisse ende tsurplus van s(in)[t] jans/
misse naistcomen(de) ov(er) een jair quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met sulk(er) cond(itien)/
dat de selve gelovers de selve eycken thue(re)n schoe(n)ste tussche(n)/
dit en(de) van bamisse naistc(omende) ov(er) twee jae(re)n sulle(n) moege(n) afhouwe(n)/
en(de) die thue(re)n scoenste doen uuytvue(re)n en(de) gate doen make(n)/
doir dbosch desselfs de hosdain om die geriefelijck te/
moege(n) vue(re)n ende oft int selve afhouwen(en) en(de) vallen/
vande(n) selve(n) eycke(n) e(n)nighe schade aen ande(r) boome(n) d(aer) bij wesen(de)/
geschiede dat de selve bekinders van die(n) scaden ongelast/
sullen wesen en(de) bliven Hebbe(n) voirts gelooft de voirs(creven)/
bekinders t(er) maniss(en) des voirs(creven) van hosdain behoir(lijc) voe(r)/
scepen(en) vand(er) plaetse d(aer) onder de navolgen(de) p(er)sone(n) woenachtich/
zijn te doen v(er)oblige(re)n en(de) v(er)binde(n) de voirs(creven) gelufte te voldoene/
bij alsoe d(aer)inne e(n)nich gebreck van betali(n)g(en) en(de) voldoeni(n)g(en) bevond(en)/
wordde prout Te weten(e) arndt vande(n) putte en(de) gordt/
maynoye en(de) noch twee ande(r) p(er)sone(n) die de selve van hosdain/
d(aer)toe sal wille(n) noeme(n) ind(en) dorpe van nethen(en) oft weerde/
It(em) de voirs(creven) van hosdain heeft t(er) ande(r) zijd(en) gelooft de(n) selve(n)/
coop(er)s de voirs(creven) eycken peyselijck en(de) vredelijck opde voldoeni(n)g(en)/
voirs(creven) te doen en(de) late(n) volgen prout cor(am) borch buetsele/
maii xxvi It(em) joh(ann)es de hosdain (con)t(ulit) lib(er)to jacobi has/
l(itte)ras eodem iu(r)e julii cor(am) borch blanck(art) julii iii[a] a(n)no/
xcvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt