SAL7390, Act: V°430.2 (690 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°430.2  
Act
Date: 1497-05-22

Transcription

2019-02-19 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) twee gesuste(re)n met consente ende affirmatien/
als voe(r) hebbe(n) gekindt dat de voirs(creven) katlijne colijns/
hue(r) moeye hen volcomelijck v(er)nueght gecontenteert en(de)/
te vreden gestelt heeft van allen den bewinde regime(n)te/
hanteri(n)gen heffen ende leggen dat zij tot des(er) dage gehadt/
heeft van hen oft hue(re)n goede(n) chijse(n) rinte(n) oft pachte(n) in e(n)nig(er)/
manie(re)n de selve hue(r) moeye ende hue(r) goede en(de) erfgename(n)/
dairaf ende van des dairaen cleeft volcomel(ijc) quijtscelden(de)/
p(ro)mitt(ens) nullatenus alloqui sed war(ans) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt