SAL7390, Act: V°432.4-R°433.1 (699 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°432.4-R°433.1  
Act
Date: 1497-05-24

Transcription

2019-02-18 by Karel Embrechts
Tussche(n) ja(n)ne wijbrechts t(er) eende(r) en(de) he(n)r(icke) van ravescote/
/ als procure(u)[r] denijs van langrode acht(er)volgen(de) der borchtocht/
die de selve jan dede maii xix lestlede(n) voe(r) den raide/
vand(er) stat alsnu comen(de) om sgheens wille d(aer)o(m)me de/
selve denijs janne alh(ier) g in hachte(n) hadde gehadt d(aer)af/
de procure(u)[r] van denijse inden name desselfs geleyt zij(n)de/
totte(n) goeden jacops switten beg(er)de voldaen te zijne van/
tgene des de selve jan als jacops wynne den selven/
jacoppe vand(er) pechti(n)ge(n) en(de) hueri(n)g(en) zijnd(er) goede(n) sculd(ich)/
was oft dat hij d(aer) voe(r) inde vroente weder gaen en(de)/
blive(n) soude tot dat voldaen ware Tegen dwelck de/
selve jan wijbrechts hem opponierde seggen(de) dat hij luttel/
oft niet vele den selve(n) jacoppe nae tghene dat hij/
d(aer)op betaelt hadde navolgen(de) der reken(inge)n die hij d(aer)af/
p(rese)nteerde te doen(e) luttel oft niet vele d(aer)af sculdich en was/
Es geappoi(n)teert dat de selve jan alh(ier) onder de wet/
namptize(re)n sal tgene des hij navolgen(de) der selv(er) zijnd(er)/
rekeni(n)g(en) selve bekint d(aer)af noch sculdich en(de) tacht(er)/
te zijne ende van tgene des hij d(aer)enbove(n) meer/
sculdich soude moege(n) zij(n) navolgen(de) der myni(n)g(en) van/
denijse van langrode als geleyt dat hij d(aer) af van/
daige te daige alh(ier) tege(n) de(n) selve(n) denijse rechts plege(n)/
sal totte(n) ynde uuyt naid(er) borchtocht indie(n) bij he(m)/
gelijc voe(r) gedaen ende de tacht(er)h(eit) ende gebreck/
in die(n) beslicht zijnde voldoen in (con)s(ilio) op(idi) ambobus/
burg(imagistris) et plu(r)ibus alliis de cons(ilio) p(rese)ntibus maii/
xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt