SAL7390, Act: V°434.2-R°435.1 (706 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°434.2-R°435.1  
Act
Date: 1497-05-27

Transcription

2019-03-05 by Karel Embrechts
It(em) machiel machiels als man ende mo(m)boir kat(lij)[ne(n)]/
van schoene(n)berghe zijnd(er) huysvrouwen in p(rese)ntia/
heeft gekindt ende gelijdt dat her willem puttart/
prieste(r) ende jan van colen als executeurs vanden/
testame(n)te katlijnen wijlen van schoene(n)berghe beghijne/
als zij leefde hem in zijnen handen ov(er)gelev(er)t hebben/
o(n)gecancelleert de scepen(en) brieven van loeven(en) naebescr(even)/
Ierst eenen scepen(en) brief van loeven(en) van vier rinsg(ulden)/
erffelijck op daneele boxhoren en(de) zijn medeborghen/
vand(er) daet xiiii[c] lxxx julii xii Item eene(n) scepen(en)/
brief van loeven(en) van zesse rinsgulden(en) erff(elijck) op zeke(r)/
goede jouffr(ouwe) m(ar)grieten vanden dijcke weduwe/
jacops wijlen van ravesvoirt gelege(n) doe(r) de my(n)ne/
poirte inden langenbruel vand(er) daet xiiii[c] lxxxv/
novembr(is) xxviii met eenen vidim[(us)] dien ae(n)gaen(de)/
vand(er) selv(er) daet It(em) eenen uutdaighbrief van eene(n)/
huyse gelegen inde dorpstrate uutgedaight bij/
janne van colen als meye(r) marien van gretteken/
weduwe thielma(n)s wijlen van schoene(n)berghe vand(er)/
daet xiiii[c] xci maii xvii Item noch eenen/
scepen(en) brief van loeven(en) van vie(r) ryd(er)s erffelijck/
opt selve huys vand(er) daet xiiii[c] xli octobr(is) xii/
It(em) noch twee scepen(en) brieve(n) dairmede de voirs(creven)/
thielman van schoene(n)berghe inde voirs(creven) vier ryd(er)s/
erffel(ijck) gegoedt es den eene(n) d(air)aff vand(er) daet xiiii[c]/
xliiii junii xxiii ende den ande(re)n vand(er) daet xiiii[c]/
xlv febr(uarii) xix Geloven(de) de selve machiel den voirs(creven)/
executeurs soe verre zij namaels uut ocsuyne/
/ vanden selven brieven voirs(creven) ende der ov(er)leveri(n)g(en)/
van dien namaels gepraemt oft gemoeyt wordden/
van yema(n)de die hem rechts d(air)toe soude(n) moege(n) v(er)meten(de)/
zijn dat hij in dien gevalle den selve(n) executeurs/
tot hue(re)r manissen aut de selve brieven wed(er)om/
o(n)gecancelleert ov(er)leve(re)n zal tamq(uam) ass(ectu)[m] cor(am)/
hermeys borch maii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt