SAL7390, Act: V°45.3-R°46.1 (89 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°45.3-R°46.1  
Act
Date: 1496-08-08

Transcription

2019-10-24 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) dat h(er) andries van loeven(en) prieste(r)/
woenen(de) te thiene(n) in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) (et)c(etera) arnde/
vlaye van thielt om in zijnen name te manen/
teyssche(n) optebue(re)n tontfangen de acht(er)stellige rinte(n)/
van zesse jae(re)n voirleden ombetaelt uuytstaen(de) en(de)/
voirtaene vallen(de) van alsulk(er) xi lichte oft ass(ise) gul(den)/
tsjairs als de selve h(er) andries als des(er)vite(ur) vand(er)/
capelle(n) van s(in)[te] jacops te thiene(n) heeft en(de) jairlijcx/
heffen(de) es op vier boende(re)n beemts in twee stucke(n) geheete(n)/
de hamhoeve gelegen te kyesekem bij neckerspoele
//
neven de goede der weduwe(n) ramparts D(aer)voe(r)/
te panden te daigen te beleyden rastame(n)te te doen/
leggen die met rechte texeque(re)n ende te vervolgen/
te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liesen te litisconteste(re)n/
te reco(n)venie(re)n componen(di) quitan(ciam) dandi cete(r)aq(ue)/
promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) Due(re)nde dese p(ro)cu(r)atie sonder/
revocatie soe lange de selve h(er) andries leven sal/
cor(am) borch vynck augusti viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt