SAL7390, Act: V°451.3-R°452.1 (723 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°451.3-R°452.1  
Act
Date: 1497-06-02

Transcription

2019-04-04 by Karel Embrechts
Tusschen (christ)iane de nausnyde(re) t(er) eenre ph(ilips)e/
vanden breyne zijn werdi(n)ne ende hue(r) adhe(re)nten/
t(er) ande(re) gem(er)ct pri(n)cipalijck dat de mater(ie) vand(er)/
rekeni(n)gen bij (christ)iane gedaen meest van/
uutgeven(e) ende dontfanck dat hij d(air)tegen/
gehadt heeft zijn dependent deen aen dande(r)/
ende oic de scepen(en) br(ieven) d(air)mede hem ph(ilip)s/
meynt te behulpen ende bij t(er)mi(n)atien vand(er)/
/ stadt voirmaels geappointeert es dbeslicht/
vand(er) rekeni(n)gen te behoe(re)n voe(r) den raide vand(er)/
stadt ende de questie vande(n) scepen(en) br(ieven) voir/
meye(r) ende scepen(en) ende de questie van desen/
om tot beslichte van al te comen principalijck/
vand(er) rekeni(n)gen niet vueghlijck en can geschien/
de questie vanden scepen(en) brieven en moest voir/
al beslicht wordden Es geappointeert bijden/
raide vand(er) stadt dat zij p(ar)tien met hue(re)r/
uutspraken vanden scepen(en) brieve(n) versynden/
voir meye(r) ende scepen(en) ende de materie vand(er)/
rekeni(n)gen sal bliven in sursean(cien) totten ynde/
vanden beslichte in dien in (con)s(ili)[o] opidi ambobus/
burg(imagis)[tr(is)] et aliis de (con)s(ili)[o] p(rese)ntibus junii secu(n)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt