SAL7390, Act: V°459.2-R°460.1 (736 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°459.2-R°460.1  
Act
Date: 1497-06-08

Transcription

2019-04-07 by Karel Embrechts
Want lijsbeth van ecx weduwe yngelbrechts wijlen/
vanden berghe die nae des(er) stadt recht voir hue(r) wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) comen/
ende geleydt es tot alle(n) den goeden beide have ende/
erve henricx mussche ende henricx vanden putte soe/
wair die gelege(n) zijn alle de selve goede bij v onlanx/
lede(n) met brieve(n) van des(er) stadt gescreven aende/
meyers van oplynthe(r) huer behoirlijck heeft doen leve(re)n/
ende den selve(n) henricke ende hubrechte dach van rechte/
alhier te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) oft zij hen d(aer)tegen hadden wille(n) oppone(re)n/
doen bescheyden Aldair zij niet geco(m)pareeert en zijn/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen ende de voirs(creven) geleidde/
co(m)pare(re)nde trecht voirt versocht heeft soe v(er)re dat de/
/ scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijck heeft gebleken bij rapporte giel(is) eveloege/
des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit behoirlijck geschiet te zijne/
vo(n)nislijck gewijst hebben wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eerde voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende der scepen(en) datme(n) de selve geleydde/
houden sal inde macht van hue(re)n voirs(creven) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveri(n)gen ind(er) alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) come(n) es in scampno junii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt