SAL7390, Act: V°460.1 (738 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°460.1  
Act
Date: 1497-06-08

Transcription

2019-05-02 by Karel Embrechts
Want arnoldus van vroenhoven als procur(eur) vrouw(e)/
katlijne(n) van oppendorp weduwe he(re)n jans wijlen/
van bloys ridders geleydt zijnde nae des(er) stadt recht/
voe(r) hue(r) wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) tot alle(n) den goeden beyde have ende/
erve jans wijle(n) de custe(re) zoe wair die gelege(n) zijn/
hem met symoen(e) belle(n)s vorste(r) alle de selve/
goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n en(de) m(er)ten(e) en(de) claes(e) de/
coste(re) zonen des voirs(creven) wijle(n) jans dach va(n) rechte/
te co(m)pare(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en)/
oft zij hen d(aer)tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n doen bescheyden/
Aldair zij niet geco(m)p(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van/
hue(re)n wegen en(de) de voirs(creven) p(ro)cur(eur) (com)pare(ren)de trecht voirt/
versocht heeft soe hebben scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen behoirl(ijc) heeft gebleke(n) bij cleernisse(n)/
des voirs(creven) vorst(er)s de voirs(creven) leveri(n)ge(n) en(de) dachbesceydi(n)ge/
behoirl(ijc) geschiet te zijne vo(n)nislijck gewijst Wair de/
wed(er)p(ar)tie va(n)d(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en (com)p(ar)eerde voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) deselve/
geleidde vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht va(n)/
hue(re)n voirs(creven) beleide scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) ind(er) mate(n) alsoe/
verre alst noch voe(r) scep(enen) come(n) is in sca(m)pno junii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt