SAL7390, Act: V°468.3-R°469.1 (752 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°468.3-R°469.1  
Act
Date: 1497-06-13

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Want willem van baussele als procure(ur) des goidsh(uys)/
van meeghde(n)dale bij oplynthe(r) geleit zijnde nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
/ scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve henricx wijlen van redinghen soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aen de(n) meyers van/
oplynthe(r) oft hue(re)n stedehoude(re)n alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende der weduwe desselfs wijle(n) he(n)r(ix)/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scep(enen)/
van loeven(en) doen bescheiden oft hij hem d(aer)tege(n) hadde wille(n)/
oppone(re)n Ald(aer) zij noch procure(ur) van hue(re)nt wege(n) niet/
gecomp(ar)eert en es den voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n) heeft/
bij r(e)sc(ri)pt of rappourt gielijs eveloege des(er) stat bode/
tvoirs(creven) exploit geschiet te zijne gewesen hebbe(n) met/
vo(n)nisse Wair de wederp(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet/
en comp(ar)eert voe(r) den opstaen smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
de(n) selve(n) geleidd(en) vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alzoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in scampno junii/
xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt