SAL7390, Act: V°470.2-R°471.1 (755 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°470.2-R°471.1  
Act
Date: 1497-06-14

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Vander questien geport voe(r) den raide vand(er) stat tussche(n)/
henricke van ravescote als procure(ur) sgoidshuys vander/
came(re)n inde(n) name van jouffr(ouwe) m(ar)gr(ieten) van eerburghe ald(air)/
geprofesset en(de) beslote(n) t(er) eende(re) en(de) clase maye(re) met zijnd(er)/
weerdynne weduwe meest(er) jasp(er) wijle(n) absoloens t(er) ande(re)/
uuyt sake(n) van seke(re)n coste(n) van eend(er) jonghe(r) dochter desselfs/
claes die hij aen deselve jouffr(ouwe) bestaet hadde voe(r) thien/
r(ins) g(ulden) tsjaers die zij twee geheele jae(re) lanck en(de) een maent/
soe de procur(eur) seyde gehoude(n) hadde tot hue(re)n coste en(de) arbeit/
d(air)op zij alleen ontfange(n) hadde soe vele en(de) niet meer dat/
hue(r) noch gebrake(n) xiii(½) r(ins) g(ulden) vanden welk(en) de selve/
procur(eur) inde(n) name als voe(r) betali(n)ge eysschte en(de) v(er)socht/
te hebben(e) te voirde(r) wa(n)t de procur(eur) der voirs(creven) jouffr(ouwe) van/
pijne arbeyd(e) en(de) montcoste(n) p(rese)nteerde cleernisse bij eede/
en(de) soe dat genoech soude moege(n) zijn datme(n) hue(r) d(air) af/
soe vele tacht(er) was Dairtegen colart antwerden(de) seyde/
met ald(er)hande uuytwege(n) dat hij hue(r) niet soe vele/
/ sculdich en was oick dat hem dbestayen in dien te zwae(r) was/
gevallen ende hadde wille(n) zijn docht(er) bynne(n) middele(n) tijde te/
he(m)weerts neme(n) om de costen te scouwen en(de) dat de jouffr(ouwe) geseet/
hadde en(de) beg(er)t dat hijse dair lyet zij soude zij liev(er) om/
niet houde(n) om gerief d(air) af te hebbe(ne)n sonder d(air)af nochtan/
e(n)nich bescheyt van thoen(en) oft deylinge van eede bij te legge(n)/
des hem de procure(ur) niet en gestont Es uuytgesproke(n)/
datme(n) h(ier) af der voirs(creven) jouffr(ouwe) cleerniss(en) bij eede en(de) consie(n)tie(n)/
genoech zijnde bij c(er)tificac(ie) soe dat sekerlijck soude moege(n)/
gebue(re)n bringe(n) soude alh(ier) om d(air)entinde(n) d(air)inne te geschied(en)/
des rechts wijse(n) soude ende nae die(n) de selve cleerniss(en) gebleke(n)/
heeft bij eene(n) br(ieve) van hue(re)n confesse(ur) van ons(er) vr(ouwen) t(er) came(re)n/
bij bruessele d(air) zij geprofesset en(de) beslote(n) es dair af/
de tenue(r) hi(er)nae volcht ende de voirs(creven) collart en(de) zijn huysvr(ouw)/
alnoch bleve(n) zijn bove(n) die(n) bij tgene des zij gelijc voe(r) h(ier)/
af geruert hebbe(n) tot hue(re)r deffen(sie) ende d(air)enbove(n) beg(er)t tot/
rekeni(n)g(en) te come(n) in meyni(n)g(en) soe vele niet sculdich te zijne/
Soe es uuytgesproke(n) dat de selve colart en(de) zij(n) wijf/
gehouden sulle(n) zijn der jouffr(ouwe) te voldoene vand(en) xiii(½)/
r(ins)g(ulden) bij hue(r) voe(r) hue(re)n confesse(ur) genoech bij eede en(de) hue(r)/
consiencie uuyt crachte van voirgaen(de) appoi(n)teme(n)t alh(ier)/
dair inne geg(even) en(de) gecleert acht(er)volgen(de) sgheens des hue(r)/
confesse(ur) d(air) af bij zijne(n) br(ieve) h(ier)nae geincereert ov(er)scrijft/
behalve(n) en(de) d(air) aen gecort ende tafslach comen(de) tghene/
des men bij wettige(r) reken(inge)n tussche(n) p(ar)tie(n) bevi(n)de(n) sal/
moege(n) d(air)op meer betaelt te moege(n) zijn oft tafslaghe/
behoe(re)nde te come(n) dan alnoch de reken(inge)n bij die(n) gedrage(n)/
mach hebbe(n) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntibus ambobus burg(imagistris)/
tymple borch buetsele scabinis et plu(r)ibus aliis/
de cons(ili)[o] junii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt