SAL7390, Act: V°480.2 (770 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°480.2  
Act
Date: 1497-06-19

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Item jan vand(er) balct sone wijle(n) he(n)r(ix) en(de) henrick/
zij(n) sone p(ri)us ema(ncipa)tus in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de)/
bekint genome(n) te hebbe(n) indivisim van ja(n)ne van/
buetsele die tselve beki(n)t heeft alzoe uuytgeg(even) te/
hebben(e) eene(n) beempt alzoet gelege(n) es te ned(er)velpe/
geheete(n) de pae(n)huyse beempt Te houde(n) te hebbe(n) en(de)/
te gebruycke(n) van nu voirtane eene(n) t(er)mijn van zesse/
jae(re)n lanck due(re)nde elcx d(aer)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
vijf pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck te betale(n) deen hellicht/
d(aer)af s(in)te m(er)tensmisse en(de) dander hellicht te beloeken(en)/
paessche(n) d(aer) nae volgen(de) quol(ibe)t ass(ecutu)m It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wy(n)ne de(n) voirs(creven) beempt wel en(de) lofelijck/
houde(n) sulle(n) van ryole(n) grechte(n) vand(en) velpe en(de) and(er)ss(ins)/
en(de) tselve late(n) tsijne(n) afscheid(en) gelijc zij die alsnu/
aenveert hebbe(n) It(em) is voirt alnoch ondersproke(n) dat/
de(n) voirs(creven) ja(n)ne bove(n) des(er) alleen volge(n) sulle(n) al alsulke(n)/
willeghe(n) en(de) ande(r) hout(en)s alss opde selve goede wese(n)/
moege(n) ombelet vand(er) voirs(creven) hueri(n)g(en) sond(er) dand(er)/
selve huerling(en) d(aer) inne e(n)nich sacht oft actie hebbe(n)/
sulle(n) Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) h(er)meys baets/
junii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt