SAL7390, Act: V°481.2 (773 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°481.2  
Act
Date: 1497-06-07

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Item jan drabbe potmake(r) woenen(de) inde(n) hert heeft/
aengenome(n) en(de) gelooft lodewijke de voecht bynne(n) x/
daige(n) naistcomen(de) ten lancste(n) te r(e)p(ar)e(re)n en(de) in redelijck(er)/
state te setten(e) van wande en(de) van dake(n) en(de) des gebreke(n)/
mach aen alsulk(er) sijn huys gelege(n) opde biest geheete(n)/
de sterre als de selve lod(ewijc) ald(aer) van he(m) in hueri(n)g(en)/
besitten(de) is alzoe dat deselve lod(ewijc) d(aer)inne droeghe en(de)/
vuegelijck moege blive(n) woene(n) op dat de(n) selve(n) lod(ewijcke)/
bij gebreke van die(n) gheen noot en zij d(aer)uuyt te/
moete(n) trecke(n) en(de) de huere te late(n) soe hij dat bij/
gebreke van behoirl(ijcker) r(e)p(ar)ac(ie) in soude moege(n) doen/
en(de) gestaen ind(er) hue(re)n met v(er)seten(en) tijde cor(am) abs(oloens) burg(imagistr)[o]/
berghe borch cons(iliaribus) junii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt