SAL7390, Act: V°8.1 (14 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°8.1  
Act
Date: 1496-07-01

Transcription

2018-07-08 by Karel Embrechts
Item anthoenis absoloens ende pet(er) vanden zande/
als borg(er)meest(er)s ende inden name vander stadt der/
welk(er) voirseten borg(er)meeste(re)n inden selve(n) name/
in hachten hadden doen stellen janne van helmont/
bode ons gened(ichs) he(re)n ten huyse willems lemmens/
vorst(er)s voe(r) seke(r) div(er)se excessen die hij nu lestw(er)ff/
inden p(er)soen van willem(me) tybe substituyt vanden/
borg(er)meest(er) hadde gedaen van hem selve feytelijc taen/
veerden ende gevangen te nemen ende te leyden zond(er)/
hee(r) meye(r) oft vorste(r) d(aer)bij te zijne oft consent vand(en)/
meye(r) alh(ier) d(aer)aff te hebben(e) sonder oic zijn brieven/
ma(n)deme(n)ten oft executorie(n) in dien ende om dat/
alsoe te moegen doen(e) te thoenen oft te bewijsen/
d(aer) voe(r) de selve helmont nae dat voirgaen(de) infor(ma)tie/
ende thoen h(ier)op genomen ende geleyt es en(de) de sake/
alsoe ende vele ruwer gesciet te zijne bevonden/
is geweest openbairlijc gecorrigeert en(de) t(er) puyen/
gedenu(n)cieert en(de) uuytgeroepen is sijn gegaen op/
heden met scepen(en) van loeven(en) nabescreven ten huyse/
ende inder vroenten desselfs willems om aldair/
inquisitie ende besuec te doene oft de selve helmo(n)t/
gevangen(en) dair noch alsoe geva(n)gen wae(r) ende dair/
comende ende den selve(n) helmont d(aer) niet gevange(n)/
vinden(de) ende v(er)hoiren(de) aende w(er)dynne des voirs(creven)/
willems le(m)mens dat hij vanden lieutenen(t) smeyers/
van loven(en) te weten(e) willem(me) van assche ontslagen/
en(de) uuytgelaten was hebben zij dat geleecht/
int onthout van scepen(en) van loeven(en) en(de) de selve/
vroente des voirs(creven) willems met rechte beleyt/
cor(am) tymple buetsele julii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt