SAL7391, Act: R°127.3 (221 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°127.3  
Act
Date: 1497-10-21

Transcription

2021-04-27 by Jos Jonckheer
Tussche(n) lijsbetthe(n) van ecx wed(uw)[e] ingelbr(echts) wijlen/
vanden bergen ende henr(icke) boene es gewese(n) bij/
scep(enen) van loeven(e) t(er) manissen smeyers wair henr(ick)/
boene naevolgen(de) den voirvo(n)niss(en) niet voirts en/
vaert op heden noch ten naisten daige van rechte/
om te doen blijcken vanden ond(er)houden(e) oft ordinan(cien)/
vand(er) stadt dat gheen voirspreke gepant hebben(de)/
als p(ro)cur(eur) van yeman(de) inde selve sake van dier pa(n)/
dinge(n) niet en soude moegen dienen als voirspreke/
inde banck ten v(er)sueke van p(ar)tien die die pandinge(n)/
hadd(en) doen doen en(de) d(air)af de selve p(ar)tie d(air) inde banc/
tegewoirdich sijnde die woirde selve aen huer droech/
dat in dien gevalle de selve henr(ick) boene van dier/
calangien v(er)steken sal zijn in scampno oct(obris) xxi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt