SAL7391, Act: R°129.1 (225 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°129.1  
Act
Date: 1497-10-22

Transcription

2021-04-29 by Jos Jonckheer
Van alsulken questie(n) ende gescillen als uuytstaen/
tussche(n) he(re)n joese laureys prieste(r) die heysschen(de) is/
janne struycx geheeten karijs woenen(de) te berthe(m) drie/
croene(n) te xxiiii st(uvers) tstuck ende seke(re) coste(n) d(air)om gedae(n)/
uuyt saken van seke(re)n v(er)loepen(en) renten gevalle(n) van/
drie ja(r)en van eend(er) croene(n) tsairs lijfpen(sien) (et)c(etera) ter/
eenre ende den selve(n) struycx t(er) ande(re) hebbe(n) hen/
de selve p(ar)tien d(i)c(t)o d(omi)no judoco renu(n)cian(s) gesubmitteert/
Te weten(e) de voirs(creven) h(er) joes in henr(icke) hanckart/
secretar(is) der stadt van loeven(e) ende de voirs(creven) jan/
struycx in lod(ewijcke) van scho(r)e oic secretar(is) in sulker/
vuegen dat de selve p(ar)tien in wersijden op in/
maendaige naistc(omende) voe(r) xi uren voe(r) der noenen/
opte pene van thien stuv(er)s bijd(er) gebreckelijcker/
p(ar)tien in dien te bet(alen) onser liever vr(ouwen) van s(in)te pet(er)s/
voe(r) de selve arbit(er)s hue(re) aensprake en(de) v(er)antw(er)den/
doen sulle(n) ende hue(re)n thoen leyden bynne(n) der selver/
weken v(er)volgende ende dat de selve arbiters/
d(air)entinden hue(re) eendrechtige uuytsprake d(air)aff/
doen sullen des maendaighs d(air)nae volgen(de) te/
weten(e) van desen daige in xv daigen Ende oft/
de selve twee arbit(er)s in dien niet ov(er)comen en/
consten dat zij eene(n) ov(er)man tot hen d(air)toe sullen/
moege(n) nemen promitten(tes) rat(um) hinc inde d(i)c(t)o/
d(omi)no judoco renu(n)cian(s) op eene(n) banduyn vand(er) hell(icht)/
van alsoe vele als den voirs(creven) he(re)n joese in desen/
aengewesen sal wordden geappliceert te wordde(n)/
half tot behoeff van onser liever vrouwe(n) voirs(creven) ende/
half tot behoeff vanden hee(re) d(air) onder de voirs(creven) jan/
bevonde(n) soude moegen wordden cor(am) borch blanck(art)/
oct(obris) xxii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt