SAL7391, Act: R°132.3-V°132.1 (231 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°132.3-V°132.1  
Act
Date: 1497-10-24

Transcription

2021-04-18 by Jos Jonckheer
Item wout(er) van quaderebbe sone wijle(n) jans pet(er)/
de becke(re) ende gielis labis hebbe(n) geloeft ind(ivisim) ja(n)ne/
van bullestrate(n) en(de) barth(olomeeus) van maelcote(n) als gesworen(en)/
vanden scrijnmakers cuyp(er)s en(de) drayers ambachte(n) tot/
behoef der selver v(½) rijd(er)s te xxv st(uvers) tstuck te bet(alen)
//
i(½) rijder d(air)aff van sintjans(mis)s[e] over een jair twee/
rijders vanden selve(n) s(in)tjans(mis)s[e] over een jair d(air) nae/
ende de leste twee rijders vande(n) selve(n) s(in)t jans(mis)s[e]/
over een jair alsd(an) vervolgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Et p(rim)[(us)]/
cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt