SAL7391, Act: R°141.3-V°141.1 (246 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°141.3-V°141.1  
Act
Date: 1497-11-04

Transcription

2021-04-10 by Jos Jonckheer
Item daneal van maleve woenen(de) te maleve/
heeft geloeft janne baudolet voe(r) alle dacht(er)stellige/
pachten van alsulken drie mudden corens erfpachts/
als de selve jan ende zijn moeder jairlijcx hebbe(n)/
op seke(re) desselfs jans goeden te maleve ende/
d(air)omtr(int) gelegen tot desen daige toe incluys v(er)schene(n)/
ende oick afgecort alle bede die de selve daneal/
in dien bet(alen) soude moegen hebben de so(m)me van/
ix mudde(n) core(n)s mate van loeven(e) pag(abilis) te weten(e)/
deen mudde d(air)af bynne(n) xiiii nachte(n) naistc(omende) een/
mudde te kers(mis)s[e] twee mudde(n) te liechtmesse en(de) dit
//
al te loeven(e) te leve(re)n ende tsurplus te weten(e) vijf/
mudde(n) ts(in)[t] jans(mis)s[e] [al] naistc(omende) te bet(alen) ende die te p(er)weys/
te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende voirts in maendaige/
naistc(omende) te betale(n) xvi stuv(er)s van costen t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am)/
zedele(re) vos nove(m)br(is) iiii[ta]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt