SAL7391, Act: R°184.1 (318 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°184.1  
Act
Date: 1497-12-11

Transcription

2021-05-07 by Jos Jonckheer
Item jouffr(ouwe) berbele beyarts wed(uw)[e] meest(er) jans/
wijle(n) van beringen als tocht(er)sse h(er) joes van beri(n)gen/
priest(er) ad(ri)aen van heylwigen en(de) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) van/
beringen sijn huysvr(ouwe) ende jouffr(ouwe) katlijne van beri(n)gen/
sust(er) des voirs(creven) h(er) joes en(de) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) als erfluden/
in p(rese)ntia hebben openbairlijc voir hen en(de) hue(re)n erfg(enamen)/
quijtgescouwe(n) en(de) mits desen scelden quijte een huys/
en(de) hoff metten toebehoirten gelegen inde steenstraten/
tussche(n) de goede [vacat]/
nu toebehoiren(de) henr(icke) van duerne mesmake(r) vand(er)/
veronderpandingen van alsulcken twee saluyte(n) erff(elijc)/
en(de) xxvii st(uvers) lijfpen(sien) staen(de) ten live der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne(n) ende jouffr(ouwe) m(ar)tine(n) huer(er) sust(er) als zij jairl(ijcx)/
opde selve goede onder den ande(re)n heffen(de) mochte(n)/
wesen Geloven(de) renu(n)c(ierende) inq(ui)tu(r) intitulati sunt tselve/
huys ende hoff van nu voirtane tot eeuwighen/
daigen d(air)af ongelast te houden ende allessins to(n)t/
heffen(e) Sup(er) eisd(em)q(ue) bonis ad opus d(i)c(t)i henrici/
cu(m) debita eff(estucaci)[o(n)e] modo debito renu(n)c(ians) prout/
bliven(de) de selve p(er)sone(n) alleene inde macht van/
hue(re)n scepen(en) brieven op dande(re) goede d(air)inne/
begrepen cor(am) borch blanck(art) decembr(is) xi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt