SAL7391, Act: R°185.2 (320 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°185.2  
Act
Date: 1497-12-13

Transcription

2021-05-07 by Jos Jonckheer
Item petre magist(er) die op heden bescreven is bij/
collarde du sart om zijn di(mi)nutie oft wed(er)leggen/
ov(er) te geven(e) op alsulk(er) coste(n) als hij hem heysschen(de)/
es ende in gescrifte met des(er) stadt br(ieven) ov(er)gesonden/
hadde (et)c(etera) heeft hem op heden te rechte gep(rese)nteert/
voe(r) den selven raide d(air) de voirs(creven) collart niet/
gecomp(ar)eert en is noch procur(eur) van zijne(n) wegen/
in cons(ili)[o] op(idi) decembr(is) xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt