SAL7391, Act: R°190.1 (326 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°190.1  
Act
Date: 1497-12-15

Transcription

2021-05-05 by Jos Jonckheer
Item jan pet(er)cels heeft geloeft meeste(re)n goirde/
godev(ar)ts dertich stuv(er)s te betalen(e) metten costen van drie/
boeten bynnen eend(er) maent nae kersmesse naistc(omende) t(am)q(uam)/
ass(ecu)[tu(m)] met cond(itien) oft de selve jan den selven meeste(re)n/
goirde alsdan niet en betaelde dat in dien gevalle/
de selve meest(er) goirt sal moegen gaen panden ten/
huyse desselfs jans ende die pand(en) v(er)coepen sond(er)/
voirde(r) rechtvorderi(n)ge te derven doen cor(am) tybe sub(stitu)[to]/
burg(imagistr)[o] decembr(is) xv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt