SAL7391, Act: R°198.2 (342 of 708)
Search Act
previous | next
Act R°198.2  
Act
Date: 1497-12-21

Transcription

2021-05-05 by Jos Jonckheer
Item de voirs(creven) gerardus de thymo heeft gekint/
ende gelijdt dat mits der voirs(creven) guedingen hem/
bijd(en) voirs(creven) opdrag(er)s voldaen es van alsulcken/
xii s(chellingen) outchijs als h(er) machiel abs(oloens) ridde(r) heffende es/
op een seke(re) qua(n)titeit van eene(n) boende(r) lants/
gelegen bynnen loeven(e) aende p(ar)cporte aen tcatte streetk(en)/
d(air)inne de selve gerard[(us)] bijd(en) voirs(creven) opdrag(er)s ende/
hue(r) medepleg(er)s gegoet werdt octobr(is) s(e)c(un)da lestleden/
welcke xii s(chellingen) ind(er) selv(er) gueding(en) bij ignora(n)tien/
soe zij seyden alsdoen v(er)swegen wa(r)en niet weten(de)/
dat die d(air)uuyt ghingen ende dat hij gerard(us)/
alsoe selve de xii s(chellingen) outchijs ute(n) selven zijnen boend(er)/
lants voirs(creven) voirtaene tot zijne(n) laste sculdich es te/
dragen(e) met oic der lest(er) gevallen(e) rinten d(air)aff/
verschenen te kersmesse lestleden ende de voirs(creven)/
opdrag(er)s hebben geloeft ind(ivisim) dat zij alle de/
gevallen(e) co(m)me(re)n die opde voirs(creven) ii(½) dach(mael) lants/
gevallen zijn en(de) ombetaelt uuytstaen en(de) oic de/
naistvallen(de) co(m)me(re)n die te kersmesse d(air)op v(er)schijne(n)/
sullen dragen cuelen afdoen ende betale(n) sullen/
ende de selve goede d(air)af los houden en(de) allessins/
ontlasten prout cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt