SAL7391, Act: R°24.4-V°24.1 (43 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°24.4-V°24.1  
Act
Date: 1497-07-12

Transcription

2020-08-23 by Jos Jonckheer
Item joseph guldensteeck die alh(ier) in hachten is/
geweest ten v(er)sueke m(ijns) he(re)n smeyers van loeven(e)
//
voe(r) seke(re) kue(re)n ende brueken oft ande(re) p(er)soneele/
actien die hij tot hem te seggen mey(n)t te hebben heeft/
geloeft alh(ier) voe(r) den raide vand(er) stadt rechts/
te plegen ende te voldoene alsulk(er) t(er)mi(n)acie en(de)/
uuytsprake als bijden selven raide op en(de) tegen/
hem uuytgesproken sal moegen w(or)d(en) op dat hij d(air)/
inne bevonden wordde mesd(aen) te hebben(e) en(de) te bet(alen)/
alle costen van rechte d(air) om geleden Inde su(n)t/
fideiuss(ores) ind(ivisim) mych(ael) guldensteeck p(ate)r d(i)c(t)i joseph et/
godefridus de campo et duo p(ri)mi insup(er) p(ri)m[(us)]/
cor(am) zedele(re) blanck(art) julii xii
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt