SAL7391, Act: R°30.3-V°30.1 (52 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°30.3-V°30.1  
Act
Date: 1497-07-14

Transcription

2020-08-24 by Jos Jonckheer
Item nae dien meest(er) pet(er) zelle ende symon/
tector(is) als executeurs vand(en) testa(men)[te] ende ut(er)sten/
wille willems wijlen pierart ende die totter/
executien vanden selven zijne(n) ut(er)sten wille behoirl(ijc)/
bij mijne(n) hee(re) den recteur alsoe zij seyden geco(m)/
mitteert zijn geweest janne toeback bij co(n)sente/
ende weten(e) henricx bouwens becke(r) behoirlijc/
en(de) nae recht voe(r) scepen(en) van loeven(e) als op/
heden hebben ov(er)gegeven inden name als voe(r) eenen/
scepen(en) brieff spreken(de) van vii crone(n) erff(elijc) op mach(iele)/
vanden berghe ende ande(re) zijne(n) medeborghen/
om tprincipael metten v(er)loepe coste en(de) co(m)me(r) nae/
recht te moegen v(er)halen ind(er) maten de scepen(en) br(ieven)/
d(air) van wesen(de) dat uutwijsen Soe heeft de voirs(creven)/
henr(ick) bouwens in r(e)compens(ien) vand(en) voirs(creven) scult/
en(de) quiti(n)gen der voirs(creven) pri(n)cipaeld(er) hootpe(n)ni(n)gen/
der voirs(creven) vii croene(n) erff(elijc) geloeft den voirs(creven)
//
executeurs ende elken van hen tot huer(er) ma/
nissen aff te nemen(e) alsulken ii r(ins)g(ulden) erff(elijc)/
als wille(m) wijlen pierarts sculd(ich) mocht wesen/
met sijne(n) medeborggen aen ja(n)ne boxho(r)en mette(n)/
verloepe in dien insgelijcx een(n) r(ins)g(ulden) erff(elijc)/
aen mychiele scribaen ende eene(n) rinsg(ulden) erff(elijc)/
aende wed(uw)[e] pet(er)s wijlen beyarts oic mette(n) v(er)lope/
ende al nae inhouden(e) den voirs(creven) scepen(en) br(ieven)/
d(air) van wesen(de) ende wes de hootpe(n)ni(n)gen va(n)d(en)/
voirs(creven) vii crone(n) erffelijc meer souden moegen lopen/
dan de voirs(creven) vier rinsgulden(en) metten v(er)loepen(en)/
pachten dat sal de selve henr(ick) den executeurs/
oic t(er) stont moten opleggen ende betalen ende/
d(air) toe vand(en) v(er)loepe der selver vii croenen xl/
rinsgulden(en) eens te weten(e) bynnen vier ja(r)en/
naistcomen(de) alle ja(r)e thien rinsgulden(en) d(air)aff/
den yersten t(er)mijn sijn ende v(er)schijne(n) sal s(in)[t] jans/
messe baptisten naistcomen(de) ende alsoe van/
ja(r)e te ja(r)e thien rinsguld(en) d(air)aff tot dat de/
xl gulden(en) voirs(creven) betailt sullen wesen cor(am) vos/
rosme(re) julii xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt