SAL7391, Act: R°383.3 (685 of 705)
Search Act
previous | next
Act R°383.3  
Act
Date: 1498-06-15

Transcription

2021-11-23 by Jos Jonckheer
Allen den genen doen condt (et)c(etera) dat g(er)truydt vecht(er)s/
wed(uw)[e] meest(er) pet(er)s wijlen gans cu(m) tuto(r)e inden name/
en(de) als moeder en(de) mo(m)boir van claese symoen(e) berbele(n) en(de)/
g(er)truiden gans hue(re)n wettige(n) kinde(re)n die zij behouden/
heeft vand(en) selve(n) wijlen meeste(re)n pete(re)n hue(re)n man in/
huer(er) plicht en(de) brode wesen(de) heeft gelaudeert geapp(ro)beert/
geconfirmeert en(de) geratificeert en(de) mits des(en) laudeert/
app(ro)beert (con)f(ir)meert en(de) ratificeert al tgene des go(defri)[de]/
de hane vervolght gevordert en(de) gebesoi(n)gneert heeft/
tot noch toe ind(er) selv(er) hue(re)n kinde(re)n saken inde(n) brab(antsche)/
raide tegen willem(me) joese en(de) ka(tli)[ne(n)] gans hue(re)n bruede(re)n/
en(de) sust(er) vanden voirbedde ende hue(re)n adhe(re)nten die/
de selve nae kinde(re) d(air) betogen hebben Heeft voirt/
de selve wed(uw)[e] inden name en(de) als mo(m)boir vanden/
selven hue(re)n kinde(re)n geg(even) den selve(n) goirde ende/
oic den voirs(creven) meeste(re)n diericke vecht(er)s hue(re)n vader/
claese van heyst walter(en) olmen pete(re)n van voe(re)ndale/
henr(icke) banier en(de) elk(en) besu(n)d(er)t volc(omen) macht (et)c(etera) der selv(er)/
hue(re)n kinde(re)n sake(n) q(ue)stie(n) en(de) gescillen [tegen] de selve voir/
kinde(re)n en(de) hue(re)n adhe(re)nten d(air) hangen(de) Ende voirt alle/
de ande(re) der selv(er) huer(er) kinde(re)n saken (et)c(etera) die zij d(air) oft/
elswair meer uutstaen(de) en(de) hangen(de) moegen hebben/
oft namaels sullen moegen hebben te vervolgen (et)c(etera)/
in aenlegg(er)s oft verw(er)d(er)[s] stadt p(ro)mitt(ens) rat(um) no(m)i(n)e quo sup(ra) salvo/
iusto calculo cor(am) vos hubr(echts) junii xv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt