SAL7391, Act: R°59.3-V°59.1 (97 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°59.3-V°59.1  
Act
Date: 1497-08-03

Transcription

2020-11-07 by Jos Jonckheer
Want arnoldus van vroenhoven als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uut/
crachte van scep(enen) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden/
beyde have ende erve jans goessens soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van leefdale oft zijne(n) stadthoude(r)/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de)/
den selven janne goessens dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
doen besceyden oft hij hem d(air) tegen hadde willen/
oppone(re)n Ald(air) hij op heden als ten daige van rechte/
d(air) toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van zijne(n)t wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte giel(ijs) eveloege des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie va(n)d(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)
//
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleydden/
vanden voirs(creven) goed(en) houden sal inde macht van zijne(n)/
beleyde scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno aug(us)[ti]/
t(er)cia
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt