SAL7391, Act: V°130.3-R°131.1 (228 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°130.3-R°131.1  
Act
Date: 1497-10-24

Transcription

2021-04-29 by Jos Jonckheer
Want arnoldus van vroenhoven als p(ro)cur(eur)/
vrouwe(n) ka(tli)[ne(n)] van oppendorp wed(uw)[e] he(re)n jans
//
wijlen van bloys ridders geleydt sijnde nae deser/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen den goede(n)/
beyde have ende erve willems wijlen van daelhe(m)/
en(de) jouffr(ouwe) elsen pynnock sijnd(er) huysvr(ouwe) ende/
willems vilters soe wair die gelegen sijn ende/
gerardus de thymo als p(ro)cur(eur) vanden legatar(is)/
des voirs(creven) wijle(n) he(re)n jans hem met brieven/
van des(er) stadt gescreven aende meyers van/
buedingen oft hue(re)n stedehoude(re)n alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven)/
willem(me) vilters en(de) sijn huerlinge(n) dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) scepen(en) van/
loeven(e) doen besceyden oft zij hen d(air)tegen hadden/
willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten daige/
van rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en/
zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) vand(en) legatar(is) voirs(creven) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rescripte henricx welkarts/
meyers van buedingen tvoirs(creven) exploit gesciet/
te sijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleyden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der/
scepen(en) dat den selven houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) brieven ende leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in/
scampno [oct(obris)] xxiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt