SAL7391, Act: V°141.3-R°142.1 (247 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°141.3-R°142.1  
Act
Date: 1497-11-04

Transcription

2021-04-20 by Jos Jonckheer
Item al eest dat op heden datu(m) van desen jouffr(ouwe)/
ka(tli)[ne] vanden werve wed(uw)[e] lod(ewijcx) wijle(n) roelofs een obliga(ti)[e]/
en(de) bekin voe(r) scepen(en) van loeven(e) gedaen heeft vr(ouwe) berbele(n)/
roelofs huer(er) docht(er) van viii[c] croene(n) te xxiiii st(uvers) tstuck/
t(er) maniss(en) der der selv(er) vr(ouwe) berbele(n) te bet(alen) als van pe(n)ni(n)g(en)/
die zij huer(er) moeder dueghdel(ijc) gelee(n)t heeft gelijc dat/
ind(er) scepen(en) reg(ist)re(n) van loeven(e) op heden naird(er) ger(e)/
gistreert steet Soe es dat nochta(n) gesciet te dier/
meyni(n)gen dat de voirs(creven) vr(ouwe) berbele de voirs(creven)/
geleende pe(n)ni(n)ge wed(er) inne heffen sal en(de) bue(re)n aen/
alle alsulke reste(n) van v(er)loepen(en) rinte(n) oft pachte(n) als/
der selver huer(er) moed(er) die huer heffen alleene d(air)/
inne hadde v(er)schenen sijn oft nae v(er)schijne(n) sulle(n) moege(n)/
van alsulke(n) hondert ende xx r(ins)gulden(en) tstuck te lx/
pl(a)c(ken) brabants pay(ments) tsairs lijfpen(sien) ten live he(re)n jans/
tynteville ridders ende der voirs(creven) vr(ouwe) berbelen aut/
alse staen te heffen(e) en(de) te bet(alen) aende stadt van loven(e)/
vander daet xiiii[c] lxxxix xiii septembr(is) ende oic/
aende xx r(ins)g(ulden) tsjars lijfpen(sien) ten live vanden selve(n)/
gehuyssche(n) aut alse staen te heffen(e) aen ja(n)ne van/
scoenvorst en(de) zijn borgen vander daet lxxxvii ja(nua)[rii] xxi
//
van welker twed(er)hand(e) rinte(n) de voirs(creven) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne]/
hue(r) voirheffen dat zij d(air) inne alleene heeft met/
oic den selve(n) br(ieven) en(de) den v(er)loepe van dien v(er)schenen/
en(de) naemaels v(er)schijnen(de) willem(me) van leefdale tot/
behoeff vand(er) voirs(creven) vr(ouwe) berbele(n) huer(er) dochte(r) getra(n)s/
porteert ger(e)signeert ende overgegeve(n) heeft en(de) mits/
desen transporteert resigneert en(de) gheeft over ten selve(n)/
rechte om de selve reste(n) ende v(er)loepe van dien en(de)/
en(de) oec de toecomen(de) v(er)loepen pachten ende profijten/
der selver Ende oic principael oft beet(er) vestich(eit) ende/
assignatie van dien te v(er)reycken Te manen teysschen/
optebue(re)n en(de) tontfangen te v(er)volgen scepen(en) br(ieven) te vo(n)niss(en)/
te beleyden ter executie(n) te stellen te bedinge(n) te/
wynne(n) te v(er)liesen te reco(n)venie(re)n (et)c(etera) componen(di) quitan(ciam)/
dandi necno(n) cete(r)aq(ue) promitt(ens) rat(um) e(m)mer soe/
lange en(de) tot aene d(er)re tijt toe dat de voirs(creven) vr(ouwe)/
berbele geheelijc gere(m)bourseert sal zijn en(de) voldaen/
van huer(er) so(m)men voirs(creven) met alle(n) costen ende lasten/
d(air)uuyt gesprote(n) oft spruyten(de) ende de selve m(ijn) vr(ouwe)/
van al voldaen zijnde mits des(er) oft and(er)ssins/
van huer(er) moed(er) voirs(creven) sullen de voirs(creven) getra(n)sport(eer)de/
br(ieven) der voirs(creven) jouff(rouwe) ka(tli)[ne(n)] huer(er) moeder wed(er)o(m)me/
ger(e)stitueert wordd(en) ende es de selve jouffr(ouwe) te vred(en)/
ende heeft geco(n)senteert dat der selve huer(er) docht(er)/
niet tegenstaen(de) der voirs(creven) restrictien en(de) conditie(n)/
de voirs(creven) getra(n)sporteerde br(ieven) onder ende in hande(n)/
hebbe ende ov(e)gelev(er)t wordden cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt