SAL7391, Act: V°18.2 (34 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°18.2  
Act
Date: 1497-07-07

Transcription

2020-08-19 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) mo(m)boirs der voirs(creven) kercken van sinte/
qui(n)tens te loeven(e) inden name ende van wege(n) der zelv(er) kercke(n)/
in p(rese)ntia hebbe(n) ope(n)bairlijck gekint ende gelijdt dat/
hen bij goirde vand(en) rivie(re)n tot behoeff der voirs(creven) kercke(n)/
gelost ende afgequeten zijn drie mottoene(n) goet ende/
ginghe erffeliker rinten die deselve kercke(n) hadde en(de)/
houdende was aen ende op zeke(re) goede reyners wijle(n)/
vand(er) rivie(re)n geheeten daneels gelege(n) te houdert gelijc de/
scepen(en) brieve(n) van houdert d(air)aff gemaect zijnde vand(er) daet/
dusent vier hondert neghene(n)veertich des xvii[te(n)] daighs vand(er)/
oeghstmaent dat nairde(r) uutwijse(n) de et sup(er) eod(em) he(re)d(itari)[o]/
censu p(re)sc(ri)pto ac o(mn)ibus arr(i)ragiis exinde cess(is) usq(ue) in diem/
hodiernu(m) penitus quitan(tes) p(ro)mitten(tes) null(atenus) alloqui sed s(em)p(er)/
sat(isfacere) siquid ex p(ar)te d(i)c(t)e eccl(es)ie p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt