SAL7391, Act: V°20.3-R°21.1 (37 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°20.3-R°21.1  
Act
Date: 1497-07-10

Transcription

2020-08-15 by Jos Jonckheer
Item mychiel p(er)noy heeft geloeft henr(icke) bruynsart/
ende berth(elmeeuse) pegelers als kercmeest(er)s vander kercken
//
van bynckem inden name ende tot behoeff/
der selver kercken xii r(ins)gulden(en) te xx stuv(er)s/
tstuck te bet(alen) te weten(e) te bamisse naistcomen(de)/
drie rinsg(ulden) d(air)aff drie r(ins)g(ulden) te paesschen d(air)/
nae ende tsurplus te weten(e) vi r(ins) g(ulden) ts(int) jans(mis)s[e]/
d(air) nae volgen(de) oft ombegrepen te bamisse d(air)nae/
volbet(aelt) te zijne met conditien oft hij e(n)nigen/
t(er)mijn laet ov(er)gaen sonder bet(alen) dat dan de geheele/
so(m)me gevalle(n) sal zijn ende dit op eenen banduyn/
vanden derdendeele van elken t(er)mijne (et)c(etera) consente(re)nde/
de selve mach(iel) dat alsulken beleyt als de voirs(creven)/
kercmeest(er)s op hem ende zijn goede hebben in/
zijn macht ende cracht bliven sal om hen dair/
mede oft met des(en) bekynne te procede(re)n dwelc/
van beyden hen best gelieven sal behalven/
met eend(er) bet(alinge) te gestaen(e) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt