SAL7391, Act: V°200.2 (344 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°200.2  
Act
Date: 1497-12-23

Transcription

2021-05-04 by Jos Jonckheer
Item pet(er) vander couthe(re)n geheeten de pape barbier/
heeft geloeft pete(re)n boschman briede(r) te bet(alen) en(de) te voldoen(e)/
den pacht van drie rinsgulden(en) te kersmesse lestleden/
gevalle(n) ende oic den pacht van drie rinsg(ulden) die te/
kersmesse naistcomen(de) v(er)schijne(n) sal vand(en) drie r(ins)g(ulden)/
erff(elijc) die de voirs(creven) pet(er) heffen(de) es op seke(re) des voirs(creven)/
pet(er)s erve gelegen inde dorpstrate en(de) dit nae uuyt/
wijsen(e) van pet(er)s boschma(n)s brieven tussche(n) dit ende/
liechtmesse naistc(omende) tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) vos hubr(echts) dec(embris) xxiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-17 by Xavier Delacourt