SAL7391, Act: V°33.2-R°34.1 (58 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°33.2-R°34.1  
Act
Date: 1497-07-17

Transcription

2020-09-18 by Jos Jonckheer
Item arnt wout(er)s geheeten van mechelen sone/
wijlen goirts woenen(de) te werchte(r) in p(rese)ntia/
heeft gekint en(de) gelijdt dat wout(er) wouters/
zijn brued(er) hem uutgereyct bet(aelt) ende ov(er)gelev(er)t/
heeft sijn hellicht vand(en) hootpe(n)ni(n)gen van dien/
xviii moelevaten rogs erff(elijc) staen(de) t(er) quiti(n)gen/
met xvi rinsgulden(en) die de selve gebrued(er)s/
opten naistlesten dach van mey int jair van/
xcvi bekint hebben sculdich te zijne ja(n)ne van/
bolloe sone wijlen willems van werchte(r) wonen(de)/
te mechelen met scepen(en) br(ieven) van loeven(e) d(air)aff
//
gemaict zijnde ende d(air)af zij malcande(re)n geloefd(en)/
elc den ande(re)n ande(re)n van zijnd(er) hell(icht) der selv(er)/
xviii moelevate(n) corens erffel(ijc) costeloes en(de) scadel(oes)/
tontheffen(e) Ende dat hij arnt van nu voirt/
aene den last van dien geheelijc sculdich es/
te dragen ende den voirs(creven) woute(re)n zijne(n) brued(er)/
d(air)aff costel(oes) ende scadeloes tontheffen mits den/
welken de selve arnt wout(er)s geloeft heeft en(de)/
mits desen geloeft den selve(n) woute(re)n zijnen/
brued(er) en(de) zijn goede en(de) nac(omelingen) d(air)aff van nu/
voirtane allessins costeloes ende scadel(oes) te houden/
ende tontheffen tot eeuwigen daigen prout cor(am)/
blanck(art) zedele(re) julii xvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt